Elektronické odbavovací systémy v dopravě

8. října 2019
BUDOVA STAROPRAMENU
praha – SMÍCHOV

Generální partner

Hlavní partner

Hlavní partner

Zkušenosti českých i zahraničních měst se systémy odbavení cestujících v městské dopravě – různé technologie, možnosti využití, zkušenosti: městské karty, věrnostní systémy, využití dat o chování cestujících, multifunkční systémy.

PROGRAM KONFERENCE

9:00
Michal Fišer
předseda představenstva
generální ředitel
Operátor ICT, a.s.

9:00
Michal Beránek
vedoucí odd. strategického rozvoje
Operátor ICT, a.s.

Lítačka – revoluce v dopravě hlavního města a Středočeského kraje
 

 • Propojení tarifních systémů Prahy a Středočeského kraje
 • Různé formy identifikace cestujících
 • Použitá technologie a bezpečnost
 • Další využití získaných dat
 • Lítačka: multifunkční karty
 • Další využití karty

Michal Fišer
Michal Fišer, MBA, je generálním ředitelem městské společnosti Operátor ICT, a.s. a jako předseda představenstva společnosti je pověřen řízením společnosti a úseku strategie a obchodu. Hlavním posláním společnosti Operátor ICT, a.s. je poskytovat ICT služby pro hlavní město Prahu, což zahrnuje provoz a správu dopravní karty Lítačka, jakož i největšího dopravně-odbavovacího systému v České republice PID Lítačka, testování a zavádění inteligentních a inovativních řešení v Praze v rámci projektů Smart Prague a také městskou datovou platformu Golemio.
V minulosti se Michal Fišer zaměřoval především na oblast ekonomického a finančního řízení ve výrobních společnostech strojírenského, chemického a automobilového průmyslu. Realizoval projekty zaměřené na finanční výkaznictví a reporting, nákladové účetnictví, výrobní kalkulace, optimalizace procesů a strategie, snižování nákladů a zvyšování efektivity, správu a řízení aktiv (asset management), řízení zásob a implementace MIS.
Před zahájením poradenské praxe ve společnosti Pwc pracoval ve společnostech Deloitte, Plzeňský Prazdroj a České Aerolinie, kde se zaměřoval na oblast projektového řízení, optimalizace a zvyšování efektivity procesů, podpory prodeje, controllingu a řízení profitability.
Vystudoval MBA v oboru finance na Vysoké škole ekonomie a managementu a titul bakalář na Anglo-American University v Praze.

Michal Beránek
Michal Beránek má na starosti vedení oddělení strategického rozvoje a obchodu ve společnosti Operátor ICT, a.s. Dlouhodobě se věnuje zejména dopravně odbavovacím systémům, kartovým systémům, jejich rozvoji, správě a vymýšlení inovativních řešení, tak aby proces odbavení byl pro cestujícího co nejpohodlnější a zároveň šel s moderní dobou a propojoval trendy v dopravě a IT. Michal stál u vzniku městské karty Lítačka a následně u projektu multikanálového odbavovacího systému PID Lítačka. V současné době se plně věnuje dalšímu rozvoji systému, expanzi do dalších IDS a implementaci funkcionalit souvisejících s městskou mobilitou jako je intermodální plánování, integrace parkingu a další.

9:40
Petr Zlámalík
Senior Managing Consultant, Government & Public Sector, Data and Services, Mastercard

MaaS (Mobility as a Service): příležitost nebo riziko pro dopravu ve městech?

 • Koncept Mobilita jako služba – co to MaaS vlastně je a jaké příležitosti a rizika s sebou tento koncept pro města a veřejný sektor obecně nese?
 • Má smysl řešit dopravu ode dveří ke dveřím, když tu máme kvatlitní integrované dopravní systémy?
 • Jakou roli má v konceptu MaaS hrát veřejná správa – a má tento koncept vůbec řešit nebo ho má ponechat volně trhu?

Petr Zlámalík je ředitelem Data & Services (poradenských a analytických služeb) pro veřejný sektor v rámci Evropy. Petr je dlouholetý management consultant s více než 12-ti letou zkušeností s poradenskými projekty pro nadnárodní banky, dopravní společnosti a municipality v České republice a Evropě s primárním zaměřením na oblast dopravy, mobility a Smart City.  Před nástupem do společnosti Mastercard na jaře 2016 pracoval více než 9 let v pražské kanceláři společnosti Deloitte, kde jako Senior Manager vedl projekty pro významné dopravní klienty Deloitte v rámci Středoevropského regionu. 

10:10
Jacek Sieński – Director of the Commercial Department of the Electronic Payments Division, Wroclaw, Mennica Polska, Polsko

Systém městských karet ve Wroclawu, zkušenosti z Polska

Jacek Sieński je absolventem Gdaňské University Učení Technického (fakulta civilního inženžrsEngineering) a Technologické univerzitě v Czestochowa (fakulta managementu), zaměstnán v Mennica Polska S.A. jako Obchodní ředitel Oddělení elektronických plateb. 16 let zkušeností v implementingu informačních system pro veřejnost pro dopravní společnosti¨, zejména v sytémech výběru jízdného. Jako Project Manager spolupracoval na implementaci několika projektů.

Project management certifikáty: Prince2 Foundation, Prince2 Practitioner

 • Ticketing system Urbancard (včetně Open Payment System) ve Wroclawu
 • Ticketing system Bydgoska Karta Miejska (včetně Open Payment System) v Bydgoszcz
 • Prodejní network v existujícím e-ticketing systemu v Poznańi
 • Prodejní network v existujícím e-ticketing systemu v Gdaňsku / Poland

10:40
Coffee Break
Přestávka na kávu

11:15
Michal Štěpán
ředitel společnosti, Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace

Integrace Středočeského kraje s Hlavním městem, jak dál v odbavení cestujících?
 

 • Integrace
 • Projekty Středočeského kraje a Prahy za účelem zlepšení společného IDS
 • Rozšíření sítě samoobslužných prodejních zařízení na území Středočeského kraje
 • Vytvoření centrálního dispečinku PID pro oblast Středočeského kraje a Prahy
 • Modernizace informačního systému na území Středočeského kraje
 • Přínosy projektů

Vystudoval Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové a následně Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. Od roku 1988 pracoval v mnoha provozních profesích na železnici, následně od konce roku 1994 působil na regionálním ředitelství Českých drah v Hradci Králové a poté v letech 1998–2003 na Odboru osobní dopravy a přepravy generálního ředitelství. Po dvou letech ve funkci vrchního přednosty pak od roku 2005 působil na Krajském centru osobní dopravy Pardubice, kde se stal v roce 2008 ředitelem. V říjnu 2013 byl jmenován náměstkem generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu a od února 2014 působil v jejich statutárním orgánu, v pozici člena představenstva ČD. Po skončení mandátu v únoru 2019 národního dopravce opustil a v květnu téhož roku se Ing. Michal Štěpán stal novým ředitelem příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje.

11:40
Jiří Hruboň
ředitel, KORID LK, spol s.r.o.

OPUSCARD: má smysl propojovat věrnostní programy s nástroji elektronického odbavení v dopravě?

 • Historie odbavování cestujících v Libereckém kraji
 • Selektivní aplikace technologií MOS do Libereckého kraje
 • Přínosy pro cestující i samosprávy

Celý profesní život pracuje v IT nebo v jeho aplikacích. Vedl nebo se podílel na významných projektech pro město Liberec i celkový design řešení IT pro Liberec (Metropolitní síť, regionální rezervační systém eVstupenka, Liberecká městská karta a dopravní karta Opuscard). Zaměření na aplikované IT a kartové systémy jej přivedlo do veřejné dopravy a od roku 2011 řídí společnost KORID LK, která je krajským koordinátorem veřejné dopravy a provozuje informační systémy pro veřejnou dopravu (dispečink, kartový systém, odbavovací systém, jízdní řády, vyúčtování, atd.)

12:00
Panelová diskuze
Michal Fišer, Květoslav Havlík, Jiří Hruboň, Michal Štěpán, Vít Prýgl, Zuzana Horčíková

12:30
Lunch Break
Přestávka na oběd

13:30
Květoslav Havlík
vedoucí tarfiního odboru, Kordis JMK, a.s.

Zkušenosti jihomoravského koordinátora veřejné dopravy – nový systém elektronického odbavování

 • Zkušenosti s jízdenkami vázanými na identifikátor

Květoslav Havlík je zástupcem ředitele společnosti KORDIS JMK – koordinátora Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy university v Brně. Po ukončení studia získal zkušenosti v mezinárodní výzkumné společnosti TNS Factum jako projektový manažer v oblasti dopravních a sociologických průzkumů. V roce 2002 nastoupil jako jeden z prvních zaměstnanců do společnosti KORDIS JMK. Zde je od počátku zodpovědný za oblast tarifu, propagaci a za rozvojové projekty podpořené EU. Zabývá se řešeními využívajícími moderní technologie. Je jedním z autorů centrálního dispečinku IDS JMK, informačních panelů s on-line informacemi na zastávkách, odbavování cestujících prostřednictvím mobilní aplikace POSEIDON. V roce 2016 a 2017 se podílel na projektu EOC – elektronického odbavování cestujících v Brně a Jihomoravském kraji, který nyní připravuje k rozšíření do celého kraje.

13:50
Vít Prýgl
vedoucí tarifního odboru, Dopravní podnik města Brna, a.s.

Brno iD – portál městských služeb provozovaný Dopravním podnikem města Brna, a.s.

 • Elektronické předplatní jízdenky s využitím bankovních karet – první modul portálu Brno iD
 • Další městské služby v systému
 • Druhá etapa elektronického odbavování cestujících – platba kartou ve vozidlech MHD

Zaměstnaný v Dopravním podniku města Brna, posledních 15 let na pozici vedoucí tarifního odboru. Je členem komise dopravy RMB.

14:15
Zuzana Horčíková
generální ředitelka, Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

Mobilná aplikácia IDS BK – zhodnotenie ročných skúseností s jej prevádzkovaním; eTicketing v IDS BK

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Od roku 1992 je na pozicích v oboru veřejné dopravy. Do roku 2011 jako vedoucí odboru tarifních služeb v DP Bratislava. Aktivně se podílela na zavádění bezkontaktních čipových karet na nákup předplatných cestovních lístků v MHD, i na zavádění výkonových tarifů v MHD v Bratislavě v roce 2000. Od roku 2012 působí ve společnosti BID, a.s. Integrovaný dopravní systém v Bratislavském kraji byl spuštěn do provozu v době jejího působení ve společnosti BID. Od března 2016 působí na pozici generální ředitelky společnosti.

14:45
Radomír Kozler
ředitel úseku Plzeňská karta, Plzeňské městské dopravní podniky a.s.

14:45
Zbyněk Proška
vedoucí vývoje, Plzeňské městské dopravní podniky a.s.

Virtuální karta pro dopravu v Plzni

 • Jak zajistit personifikaci jízdního dokladu bez návštěvy přepážky?
 • Funkce systému virtuální karta
 • Vize do budoucna – rozšíření systému

Radomír Kozler
Absolvent ČZU v Praze. Do roku 2000 prošel několika průmyslovými podniky a působil tam v oblasti údržby strojních zařízení. Od roku 2000 zaměstnaný v Plzeňských městských dopravních podnicích. Zde prošel různými technickými a manažerskými pozicemi, od roku 2018 působí na pozici ředitele úseku Plzeňská karta.

Zbyněk Proška
Ve společnosti Plzeňské městské dopravní podniky působí od rok 2005. Nejprve pracoval na pozici IT specialisty a následně se věnoval vedením IT projektů v postavení Projektového manažera. V současné době zastává pozici Vedoucího vývoje a je zodpovědný za rozvojové projekty na úseku Plzeňská karta.

15:15
Závěrečná ochutnávka piva, exkurze
Po konferenci Vás zveme do historických prostor Staropramenu s ochutnávkou piva.

DALŠÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ V JEDNÁNÍ

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ

DATUM A ČAS
8. října 2019, 9:00

ADRESA
Budova Staropramenu, Nádražní 42/84, Praha 5
(druhé patro nad restaurací)

SOUŘADNICE GPS
50.068126, 14.406618

HROMADNÁ DOPRAVA
Autobusy (Na Knížecí): 120, 123, 137, 167, 191, 231
Tramvaj (Na Knížecí): 5
Metro (Anděl): linka B

PARKOVÁNÍ
Parkoviště Praha – 300 Kč / auto, celý den (při parkování 10 aut a více z konference 200 Kč) nebo Garáže nákupního střediska Nový Smíchov

REGISTRAČNÍ POPLATKY

1900
pro veřejnou správu

(bez DPH)

2900
pro právnické osoby 100% vlastněné organizacemi veřejné správy
(bez DPH)

4900
pro soukromý sektor

(bez DPH)

 • Sleva 15% za včasné přihlášení do 06.09.2019.

ZÁŠTITA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 VÝHERCI SOUTĚŽE O TŘI VOLNÉ VSTUPY NA KONFERENCI ELEKTRONICKÉ ODBAVOVACÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ
(soutěž pro odběratele newsletteru B.I.D. services je tímto ukončena)

Adéla Šrutová, Městská část Praha 6

Věra Machatová, Hl. město Praha

Viktor Liška, Liberecký kraj

Gratulujeme vítězům a budeme se na vás těšit na naší konferenci.

B.I.D. services s.r.o. © 2019

B.I.D. services, s.r.o.
Milíčova 406/20
130 00 Praha 3, Žižkov

+420 222 780 147
office@bids.cz

www.bids.cz

Jana Krupičková
Conference Project Manager

+420 734 576 652
jana.krupickova@bids.cz